HEADER-LOGO-MAIN

MUDr. Valéria Sadáková

  • komplexná gynekologická starostlivosť
  • komplexná starostlivosť v tehotenstve
  • špeciálny zdravotnícky materiál
  • 3D / 4D ultrazvuk

Prehľad služieb

Prehľad služieb

Komplexná gynekologická starostlivosť:

- gynekologické preventívne prehliadky podľa doporučenia Zákona č.661/2007 Z. z. NR SR
- kolposkopické vyšetrenie krčka maternice, pošvy a vonkajšieho genitálu
- odbery sterov na onkocytologické vyšetrenie, prítomnosť HPV a kultivačné vyšetrenie
- poradenstvo v rámci antikoncepcie
- poradenstvo v rámci hormonálnej substitučnej liečby
- poradenstvo v rámci diagnostiky a liečby sterilných párov
- ultrazvukové vyšetrenia – abdominálne a vaginálne
- zabezpečenie mamografického a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov
- vyšetrenie a príprava pred umelým prerušením tehotnosti
- vyšetrenie a príprava pred sterilizáciou

Komplexná starostlivosť v tehotenstve:

- diagnostika tehotenstva
- sledovanie a poradenstvo v tehotenstve
- komplexná laboratórna diagnostika v tehotenstve, vrátane vyšetrení na diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu
- komplexná ultrazvuková diagnostika v tehotnosti
- kontrolné vyšetrenie po pôrode, po šestonedelí a počas laktácie

Nadštandardné služby za doplatok / cenník / doplatkov v ambulancii:

- výkony nehradené zdravotnými poisťovňami
- systém prednostného ošetrenia
- objednanie na vyšetrenie na vopred dohodnutý termín po dohovore s lekárom
- objednanie na vyšetrenie mimo ordinačných hodín po dohovore s lekárom
- vyšetrenie a ošetrenie neevidovaných pacientok na priamu úhradu
- vyšetrenie a ošetrenie nepoistených pacientok na priamu úhradu
- špeciálny zdravotnícky materiál
- 3D / 4D ultrazvuk