HEADER-LOGO-MAIN

MUDr. Valéria Sadáková

  • komplexná gynekologická starostlivosť
  • komplexná starostlivosť v tehotenstve
  • špeciálny zdravotnícky materiál
  • 3D / 4D ultrazvuk

Registrácia

Registrácia

Ako sa stať našou klientkou?
Ak sa rozhodnete, nech sa páči zavolať 02/444 58 724, 0911 030 804, alebo prostredníctvom emailových adries.

Ak ste evidovaná u gynekológa
- so sestričkou si dohodnete termín Vašej prvej návštevy a podpíšete „ Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii,
- po podpísaní dohody od nás dostanete žiadanku pre Vášho súčasného gynekológa o vyradenie z evidencie. Na základe tejto požiadavky Vám lekár, u ktorého ste registrovaná, buď vydá alebo nám zašle Vašu zdravotnú dokumentáciu,
- po vyradení z evidencie u pôvodného lekára a obdržaní zdravotnej dokumentácie sa stávate klientkou našej ambulancie,
- prijímame pacientky od 15 rokov, podpis dohody a prvé vyšetrenie v sprievode zákonného zástupcu, mladšie pacientky patria k detskému gynekológovi.

Ak nie ste evidovaná u žiadneho gynekológa
- so sestričkou si dohodnete termín Vašej prvej návštevy a podpíšete „ Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti" v našej ambulancii,
- ošetrenie je možné nasledujúci kalendárny mesiac.

Pacientky s preukazom EÚ
- prijímame len podľa rajonizácie určenej BSK,
- poisťovne nehradia za tieto pacientky kapitáciu, preto za vybrané výkony doplácajú podľa aktuálneho cenníka.

Pacientky, ktoré nie sú poistené
- ošetríme po dohode na priamu platbu podľa aktuálneho cenníka.


PRIJÍMAME NOVÉ PACIENTKY - STE VÍTANÉ !

pre viac informácií nás kontaktujte