HEADER-LOGO-MAIN

MUDr. Valéria Sadáková

  • komplexná gynekologická starostlivosť
  • komplexná starostlivosť v tehotenstve
  • špeciálny zdravotnícky materiál
  • 3D / 4D ultrazvuk

Viac o nás

MUDr. Sadáková Valéria

1990 - 1996 Lekárska fakulta UK, Bratislava, všeobecné lekárstvo
1996 - 1998 NOÚ Bratislava, gynekologické oddelenie, sekundárny lekár
1998 - 2004 NÚTaRCH Bratislava, gynekologické oddelenie, sekundárny lekár
1999 -         Atestácia I. st. v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
2003 -         Atestácia II. st. v odbore Gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v G-P
2004 - 2007 MD
2007 - 2008 Gynekologická ambulancia Medicínske centrum, Bratislava
2008 - 2014 Nemocničná a.s., Malacky, gynekologické oddelenie, zástupca primára oddelenia
2015 -         Neštátna gynekologicko – pôrodnícka ambulancia GYNESA, spol. s r. o.

Bc. Kovácsová Sylvia

1989 - 1993 Stredná zdravotná škola MUDr. I. Hálku, Bratislava, odbor všeobecná sestra
1993 - 1994 Sestra pri lôžku oddelenie intenzívnej starostlivosti, NÚTaRCH Bratislava
1994 - 1995 MD
1995 - 1998 Sestra pri lôžku interné oddelenie NÚTaRCH BA- pracovisko Lehnice
1998 - 2000 SZČO
2000 -         Neštátna gynekologická ambulancia Eurogyne s.r.o.,
                  od 1.1.2015 neštátna gynekologicko – pôrodnícka ambulancia GYNESA, spol. s r. o.
2004 - 2006 MD
2007 - 2010 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety : ukončené bakalárske štúdium